Jak zostać taksówkarzem?

W całej Polsce zawód taksówkarza wykonuje blisko 62 00 osób. To osoba, która świadczy usługi przewozu osób na danym terytorium miasta, gminy czy całego kraju. Nie każdy jednak może nim zostać. Aby móc pełnić tego rodzaju profesję należy spełniać szereg wymagań. Przede wszystkim liczą się tu kompetencje, ale też wymogi formalne. 

Kompetencje taksówkarza

Przede wszystkim osoba, która chciałaby wykonywać zawód taksówkarza musi być cierpliwa i opanowana. Pamiętajmy, że taksówkarz stoi niejednokrotnie w korku, czeka na klienta w mrozie bądź upale czy przemierza nienajlepszej jakości drogi i to w godzinach szczytu. Okazuje się więc, że w każdej sytuacji musi on trzymać nerwy na wodzy. Co więcej, dobrze jest jeśli taksówkarz jest komunikatywny i lubi kontakt z ludźmi. Niejednokrotnie w czasie przejazdu podejmowana jest przecież rozmowa z klientem i to na wszelakie tematy.

Taksówkarz musi być odważny i wytrzymały – jego praca przebiega w różnych porach dnia, nierzadko w nocy. Taksówkarz musi umieć się poświęcić, wiadomo bowiem, że najlepsze zarobki są w weekendy i święta.

Wymogi formalne

waiting-926533_640Wszelkie wymagania, jakie musi spełniać taksówkarz określone zostały w przepisach prawa o ruchu drogowym.

Przede wszystkim przyszły taksówkarz musi mieć ukończone co najmniej 21 lat i posiadać czynne prawo jazdy kategorii B. Co więcej, osoba chcąca wykonywać tego rodzaju zawód musi być zdrowa fizycznie oraz psychicznie a o braku przeciwwskazań pod tym względem ma świadczyć aktualne zaświadczenie lekarskie. W tym przypadku należy przejść podstawowe badania medycyny pracy oraz badania psychotechniczne.

To nie wszystko, niezbędnym elementem do wykonywania profesji taksówkarza jest ukończenie szkolenia z transportu drogowego i zdanie odpowiedniego egzaminu z wynikiem pozytywnym. Szkolenie takie nie jest obowiązkowe w przypadku, kiedy przyszły taksówkarz udokumentuje co najmniej pięcioletnią pracę w zawodzie kierowcy – potrzebne będzie specjalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Wymogiem jest również, by taksówkarz nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko zdrowiu i życiu, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, wolności seksualnej i obyczajowości oraz środowisku.

Taksówkarz musi również założyć działalność gospodarczą i posiadać uprawnienia odnośnie samochodu, którym będzie wykonywał usługi przewozowe osób. Pojazd samochodowy musi natomiast być w pełni sprawny a potwierdzeniem ma być aktualny przegląd techniczny. Samochód, który będzie taksówką może być własnością osoby ubiegającej się o możliwość bycia taksówkarzem, może też być kredytowany bądź leasingowany. Co więcej, istnieje możliwość, by samochód był przedmiotem użyczenia bądź współwłasności – w przypadku wszystkich form należy przedstawić stosowne dokumenty.

Szkolenie z transportu drogowego

W Warszawie obowiązkowe szkolenie z transportu drogowego dla przyszłych taksówkarzy organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Szkolenie takie trwa około 20 godzin, rozłożone jest w czasie dwóch dni a o jego zakresie decyduje uchwała Rady Miasta Warszawy.

Największa ilość czasu, bo średnio 13 godzin poświęcona jest zagadnieniom z zakresu topografii miasta. Przyszły taksówkarz poznaje także przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami, dowiaduje się też jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Średnio 60 minut poświęca się na zagadnienia dotyczące cen urzędowych, strefy cen i stawek taryfowych. Kolejne 2 godziny dotyczą zaś prawidłowego oznakowania taksówek oraz wyposażenia pojazdów tego rodzaju.

Szkolenie kończy egzamin, którego tylko pozytywne zdanie umożliwia taksówkarzom wykonywanie tego zawodu. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Prezydenta m.st. Warszawy. Od roku 2011 komisja egzaminacyjna ma obowiązek przeprowadzić egzamin nie później niż 60 dni od złożenia wymaganego wniosku przez przyszłego taksówkarza.

Szkolenie kosztuje około 290 złotych i może wziąć w nim udział każdy, kto spełnia wszystkie inne wymogi formalne do wykonywania zawodu taksówkarza. Pozytywne zdanie egzaminu upoważnia kursanta do ubiegania się o uzyskanie licencji na taksówkę.

Sam egzamin trwa 25 minut i w tym czasie kursant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na 20 testowych pytań jednokrotnego wyboru. 16 pytań dotyczy topografii miasta, w tym tras przejazdu i poszczególnych dzielnic danego obszaru natomiast 4 pozostałe pytania odnoszą się do przepisów prawnych. Wynik pozytywny zatwierdzany jest po udzieleniu 70% prawidłowych odpowiedzi (należy udzielić 16 poprawnych odpowiedzi).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń, egzaminów oraz wyników poszczególnych kursantów ubiegających się o zdobycie uprawnień w celu możliwości wykonywania zawodu taksówkarza dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy. Tam również znaleźć można wykaz ośrodków, które są uprawnione do organizacji szkoleń przygotowujących do pozytywnego zdania egzaminu.

Licencja

Aby zostać licencjonowanym taksówkarzem nie wystarczy spełniać tylko wymogów formalnych opisanych powyżej. Koniecznym staje się uzyskanie licencji. Ta wydawana jest odpowiednio na dany samochód oraz teren, na jakim będą wykonywane usługi taksówkarskie – może być to obszar gminy czy całego miasta. Oznacza to, iż taksówkarz może oferować usługi tylko na danym obszarze.

Oczywiście może przewozić klientów do innego miasta, na przykład z Warszawy do Krakowa czy zabrać go z powrotem do stolicy natomiast nie może świadczyć usług przewozowych na terenie Krakowa innym klientom, nie może ich tam pozyskiwać.
Licencję wydaje wójt, burmistrz czy prezydent miasta, odpowiednio biorąc pod uwagę struktury terenu, na jakim ma ona obowiązywać.

Taksówkarz zobowiązany jest do wystosowania specjalnego wniosku o wydanie licencji. W nim zawarte powinny być informacje dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, odpis z ewidencji działalności gospodarczej, kopia REGON, opis zakresu, w jakim świadczyć będzie usługi taksówkarz, liczbę aut, na jaki ma być udzielona licencja, czas na jaki ma być udzielona.

Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty poświadczające spełnienie innych wymogów formalnych, w tym zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz dokumenty poświadczające sprawność i funkcjonalność pojazdu, który ma być taksówką.

Samodzielna działalność czy korporacja?

Na terenie Warszawy już praktycznie nie spotyka się taksówkarzy, którzy oferowaliby swoje usługi prywatnie. Pojawienie się korporacji i możliwość zamówienia taksówki przez telefon stało się zbyt dużą konkurencją dla aut, które oczekiwały na pasażerów na specjalnie do tego wyznaczonych postojach. Tych, którzy działają na „własną rękę” można jeszcze spotkać w mniejszych miejscowościach, gdzie nie funkcjonują korporacje taksówkarskie.

W stolicy praktycznie każdy taksówkarz przynależy do danej korporacji taksówkarskiej. Dzięki temu ma pewność ciągłości zleceń, nie musi martwić się o klienta. Współpraca z korporacjami może przebiegać w dwóch systemach. Po pierwsze, taksówkarz prowadzi własną działalność gospodarczą a za przynależność do korporacji i możliwość uzyskiwania zleceń płaci jej określoną kwotę w skali miesiąca. Druga opcja to taka, zgodnie z którą taksówkarz płaci korporacji określony procent z kwoty każdej transakcji, jaka odbywa się dzięki zleconym przez nią kursom.

Koszty i wynagrodzenie związane z pracą taksówkarza

Zarobki taksówkarza będą różnić się biorąc pod uwagę różne czynniki. To między innymi czas trwania jego pracy, praca w określonych godzinach – taksówkarze najlepiej zarabiają w weekendy i święta i to w godzinach wieczornych oraz nocnych. Sama przynależność do określonej korporacji także będzie wpływać na wynagrodzenie, jak wiemy funkcjonują różne stawki taryf.

Warto również wspomnieć o kosztach, z jakimi wiąże się praca taksówkarza. Już na wstępie musi odbyć szkolenie i zdać egzamin – to koszt w granicach 300 złotych. Taką samą kwotę należy przeznaczyć na wyrobienie licencji: ta wydawana na okres od 2 do 15 lat będzie kosztować 200 złotych, od 15 do 30 lat to wydatek rzędu 250 złotych a licencja na okres od 30 do 50 lat będzie kosztować 300 złotych.

Niezbędny będzie też samochód i tutaj należy zaznaczyć, że pojazd przeznaczony do przewozu osób i bagaży, taki jak taksówka musi być odpowiednio wyposażony i w pełni sprawny – to wydatek rzędu od 20 000 złotych do średnio 40 000 złotych. Każdy taksówkarz musi nabyć też dodatkowy sprzęt do pracy, to między innymi radio, taksometr (ten również trzeba zalegalizować w ramach określonej korporacji), kasa fiskalna (co ciekawe Urząd Skarbowy zwraca część pieniędzy za zakup pierwszej kasy fiskalnej), kogut czy elementy reklamowe świadczące o przynależności do danej korporacji. W sumie to wydatek rzędu 2 500 złotych.

To nie wszystko bowiem jasnym jest, iż taksówkarz będzie ponosił koszty swojej pracy również w każdym miesiącu prowadzenia działalności. To nie tylko rozliczenia z ZUS-em czy Urzędem Skarbowym, ale także opłaty dla korporacji rzędu 500 złotych, paliwo – taksówkarz każdego miesiąca tankuje za około 1 500 złotych (dużo zależy tutaj od przepracowanych czynnie godzin). Pod uwagę należy wziąć też koszty eksploatacyjne, czyli jakieś 100 złotych każdego miesiąca.

Każdego miesiąca taksówkarz może liczyć na zarobek rzędu 5 000 złotych. Od tej kwoty należy jednak odliczyć koszty prowadzenia działalności. Czysty zysk, na jaki może liczyć taksówkarz to średnio 2 500- 3 000 złotych jednak należy tutaj zaznaczyć, że wiele zależy od stawek obowiązujących w korporacji, do jakiej przynależy oraz liczby przepracowanych godzin.

Czy warto zostać taksówkarzem?

W świetle powyższych danych może nasunąć się pytanie, czy w takim razie warto w ogóle starać się o bycie taksówkarzem. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznacznie łatwa. Zawód taksówkarza ma kilka zalet, jednak minusy tej pracy skłaniają nas do odpowiedzi przeczącej.

Przede wszystkim, jest to zawód, który został otwarty. Znaczy to, że od niedawna każda osoba może zostać taksówkarzem. Kiedyś tak nie było. Kierowcy potrzebowali odpowiednich licencji i zdanych egzaminów z topografii miasta. Teraz natomiast, nastąpił znaczny rozwój firm świadczących usługi taksówkarskie bez licencji. Firmy te cieszą się coraz większą popularnością gdyż są w stanie znacznie obniżyć koszty przez zatrudnianie nisko wykwalifikowanych pracowników.

Dodatkowe zagrożenie dla starych, licencjonowanych taksówkarzy przyszło z Internetu. Rozwój aplikacji umożliwiających połączenie klienta czekającego na przewóz z przewoźnikiem wywołał niemałe trzęsienie ziemi. Aplikacje takie jak Uber rozwijają się w gigiantycznym tempie i aktualnie istnieją w większości krajów rozwiniętych. Uber w trzy lata zajął większość rynku taksówek w Nowym Jorku, wypychając z gry słynne żółte taksówki.

Prognozuje się, że to samo zjawisko może wystąpić w reszcie miast europejskich, także w Polsce. Z tego powodu, nie polecamy tego zawodu dla osób młodych, gdyż niedługo może on podzielić los innych, zapomnianych już profesji takich ja kowal, bednarz czy introligator. Radzimy poszukać sobie pracy w nowszym zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji niż prawo jazdy kat. B.

Jeśli jednak ten akapit nie przekonał Cię do wyboru innej pracy, mamy nadzieję, że wyczerpująco opisaliśmy sposób na zdobycie licencji. Mamy też nadzieję, dzięki naszemu poradnikowi będziesz niedługo szczęśliwie jeździł (jeździła) po ulicach Polskich miast, rozwożąc klientów, prowadząc swój wysłużony krążownik szos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *